NL - EN
PVC zakken en Non Toxic PV zakken
Hoewel de PVC zakken al enkele jaren op de terugweg zijn, wegens niet het meest milieuvriendelijke alternatief, blijven deze zakken voor bepallde producten in diverse sectoren, de enige werkbare oplossing. Dat is de belangrijkste reden om die nog steeds te voeren.

Let wel, heel wat PVC zakken kunnen op heden reeds vervangen worden door PE zakken of niet toxische PV zakken (zakken zonder chloride).

De PVC zakken worden nog voornamelijk gebruikt om grotere en vrij zware items in te verpakken, zoals daar zijn matrassen of donsdekens.