De voordelen en het potentieel van bioplastic

Bioplastic in het algemeen

Plastic, onze oceanen zitten er vol van. Dit fenomeen wordt ook wel de grote ‘plastic soep’ genoemd. Het levert heel wat schade aan milieu, dieren en uiteindelijk ook aan mensen. Vandaag de dag vinden we voor bijna elk conventioneel plastic materiaal een alternatief : bioplastic. Of de drijvende afvalberg hierdoor zal verdwijnen? Dat weten we nog niet. Hoe dan ook is het belangrijk om al even stil te staan bij de voordelen en het potentieel van bioplastic.

De voordelen van het gebruik van bioplastics

Het is wel duidelijk dat kunststoffen op biobasis ons kunnen helpen om onafhankelijk te worden van de beperkte, fossiele hulpbronnen, die naar verwachting de komende decennia aanzienlijk duurder zullen worden. Dat de prijzen van traditioneel plastic stijgen, dat is geen geheim meer. We lopen tegen de ene na de andere prijsstijging aan. Kunststoffen op biobasis worden gemaakt van hernieuwbare bronnen in plaats van olie. Op die manier kunnen ze geleidelijk aan de fossiele hulpbronnen vervangen die momenteel gebruikt worden voor de productie van plastic. Win-win dus!

Kunststoffen op biobasis hebben de unieke eigenschap om broeikasgassen te verminderen of zelfs koolstofneutraal te zijn. Planten absorberen namelijk atmosferische koolstofdioxide als ze groeien. Wanneer deze plantaardige biomassa vervolgens gebruikt wordt voor het maken van kunststoffen, slaat het materiaal koolstof op gedurende de levenscyclus van het product. Wanneer die producten later opnieuw gebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd worden, wordt de koolstof opgeslagen of komt deze opnieuw vrij in de atmosfeer. De koolstof die vrijkomt, kan nadien weer opgenomen worden door planten. Door koolstof op die manier in de kringloop te houden, kunnen bioplastics helpen bij de overgang naar een innovatieve, circulaire, koolstofarme en duurzame plastic economie.

Bovendien kunnen kunststoffen die op biologische basis zijn vervaardigd en composteerbaar zijn, helpen om het bioafval van de stortplaats weg te houden en de efficiëntie van het afvalbeheer in heel Europa te vergroten.

Deze voordelen van bioplastics (materialen die biobased, biologisch afbreekbaar zijn, of beide) zijn duidelijk: zij dragen positief bij aan onze economie, onze samenleving en ons milieu!

Het potentieel van bioplastics zal de toekomst van de kunststoffenindustrie beïnvloeden

Momenteel vertegenwoordigen bioplastics ongeveer 1% van de +/- 368 miljoen ton kunststof die jaarlijks geproduceerd wordt. Echter door de stijgende vraag en opkomst van meer geavanceerde materialen, toepassingen en producten is de markt zeer dynamisch aan het groeien. Volgens de laatste marktgegevens van European Bioplastics zal de wereldwijde productiecapaciteit van bioplastics naar verwachting met 36% groeien, van ongeveer 2,11 miljoen ton in 2020 tot ongeveer 2,8 miljoen ton in 2025.

Het potentieel van bioplastics zal de toekomst van de kunststoffenindustrie beïnvloeden
Blijf steeds up-to-date

Blijf steeds up-to-date

  • Advies, tips & tricks
  • Nieuwste verpakkingscases
  • Marisan nieuwtjes